• bahriyelilerdernegi@gmail.com
  • 0533 730 49 09

Vizyon & Misyon

Bahriyeliler Derneği, Demokrasiye, Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı, sosyal devlet ilkesini benimseyen, insan onurunu çok önemli manevi bir değer olarak tanıyan ve koruyan, insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı bir dernektir.

Derneğin amacı, üyeleri arasındaki ortak arkadaşlık ve yardım duygularını pekiştirmek, insani duyguları geliştirmek, toplumun kültürel ve sosyal ihtiyaçları ile ilgilenmek, denizi ve denizciliği sevdirmek, denizciliği özendirici ve destekleyici çalışmalarda bulunmaktır.