• bahriyelilerdernegi@gmail.com
 • 0312 223 19 33
 • 0533 730 49 09

Yardım Şartları

Eğitim Yardım Esasları

 • Derneğimiz tarafından yapılacak yardımlar EĞİTİM yardımları olarak planlanmıştır. Yardımların öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarına (muvazzaf ve emekli) ve aileleri ile Deniz Okullarında eğitim gören Genç Bahriyelilere yönelik olması esastır.
 • Eğitim yardımları kişinin hesabına nakdi yatırılarak yapılabileceği gibi eğitim yardımcı malzemesi şeklinde yapılabilecektir.
 • Talep edilen belgeler derneğimizin internet adresinde yer almaktadır. Belgelerin eksiksiz doldurulduktan sonra derneğimizin Yönetim Kurulu’na şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.
 • Yardıma hak kazanan ancak daha sonra terör ve yüz kızartıcı olaylara karıştığı ya da kasıtlı yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yardımları kesilecek olup, ödenmiş yardımlar yasal yollardan talep edilecektir.
 • İlk/orta ve yüksek öğretimde başarısız olup sınıf tekrarı yapanların ya da eğitimlerini zamanında tamamlayamayarak uzatanların yardım ödemeleri sonlandırılacaktır.

Değerlendirme Esasları

Eğitim Yardımları

 1. Başka bir kurum/şahıs yardım alıp almadığı
 2. Ailenin gelir düzeyi
  • Anne/Baba her ikisi çalışıyormu
  • Anne/Babanın üzerine kayıtlı Evi /arabası varmı
 3. Kardeş sayısı ve eğitim durumları (Ailede iki kardeşten birine burs verilebilir)
 4. Yetim/öksüz olup olmadığı
 5. Anne/Baba ayrılmış olup olmadığı
 6. Başarı durumu (Okuldan alınacak belge/Transkript)
 7. Şehit/gazi çocuğumu ya da ailesi olup olmadığı
 8. Savcılık Temiz Raporu
 9. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda görevli asil ve yedek üyelerin çocuklarına burs verilemez