• bahriyelilerdernegi@gmail.com
 • 0533 730 49 09

Yardım Şartları

Eğitim Yardım Esasları

 • Derneğimiz tarafından yapılacak yardımlar EĞİTİM yardımları olarak planlanmıştır. Yardımların öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarına (muvazzaf ve emekli) ve aileleri ile Bahriye Okullarında eğitim gören Genç Bahriyelilere yönelik olması esastır.
 • Eğitim yardımları kişinin hesabına nakdi yatırılarak yapılabileceği gibi eğitim yardımcı malzemesi şeklinde yapılabilecektir.
 • Talep edilen belgeler derneğimizin internet adresinde yer almaktadır. Belgelerin eksiksiz doldurulduktan sonra derneğimizin Yönetim Kurulu’na şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.
 • Yardıma hak kazanan ancak daha sonra terör ve yüz kızartıcı olaylara karıştığı ya da kasıtlı yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yardımları kesilecek olup, ödenmiş yardımlar yasal yollardan talep edilecektir.
 • İlk/orta ve yüksek öğretimde başarısız olup sınıf tekrarı yapanların ya da eğitimlerini zamanında tamamlayamayarak uzatanların yardım ödemeleri sonlandırılacaktır.

Değerlendirme Esasları

Eğitim Yardımları

 1. Başka bir kurum/şahıstan yardım alıyor mu?
 2. Ailenin gelir düzeyi: 
  • Anne/Baba her ikisi çalışıyor mu?
  • Anne/Babanın üzerine kayıtlı evi /arabası var mı?
 3. Kardeş sayısı ve eğitim durumları nedir? (Ailede iki kardeşten birine burs verilebilir.)
 4. Yetim/öksüz olma durumu var mıdır?
 5. Anne/Babanın ayrılmış olma durumu var mıdır?
 6. Başarı durumu (Okuldan alınacak belge/Transkript) nasıldır?
 7. Şehit/gazi çocuğu ya da ailesi olma durumu nedir?
 8. Savcılık Temiz Raporu.
 9. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda görevli asil ve yedek üyelerin çocuklarına burs verilemez.
 10. Özel Üniversitede okuyan öğrencilere tam burslu olması kaydıyla burs verilebilir.